Proiectare sisteme securitate

person typing password on home security alarm, security system concept

Proiectul sistemului tehnic de securitate se realizează în conformitate cu reglementarile legale în domeniu (Legea 333/2003, Legea 182/2002, HG585/2002, HG781/2002, H.G. 301/2012, Normativul I 18/2-2002) si are ca scop stabilirea configuratiei de echipamente care vor alcatui sistemul de securitate (senzori detectie, camere video, alimentare cu energie, centrale de alarmare, sistemul de control al accesului, etc.).

Proiectarea unui sistem de securitate presupune stabilirea unei configuratii complexe de echipamente: centrale de alarmare, echipament de detectie si semnalizare optoacustica, camere video, sisteme de control al accesului si alimentarea cu energie a acestora, stabilita prin RAPORTUL DE EVALUARE SI TRATARE A RISCURILOR LA SECURITATEA FIZICĂ, un document întocmit de un membru al registrului evaluatorilor la securitatea fizica, ce constituie fundamentul adoptarii masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege, transpuse in planul de paza si proiectele sistemelor de securitate mecanica si electronica.

Ce include proiectul de executie al sistemului de securitate:

✓ Planul locatiei cu amplasamentul obiectivului si caracteristicile imprejurimilor

✓ Informatii privind constructia (tipul constructiei, dimensiunea incaperilor, materiale de constructie, grosimea peretilor, etc.)

✓ Prezentarea sistemului de securitate propus cu elementele componente

✓ Descrierea zonelor protejate si a elementelor de securitate alocate

✓ Amplasarea centralei de alarmare si a echipamentelor de monitorizare si control

✓ Calculul energetic al sistemului

✓ Date tehnice privind echipamentul utilizat

✓ Modul de asigurare a garantiei, service-ului si interventiei

✓ Documentele de certificare a echipamentelor

✓ Desenul obiectivului cu amplasarea sistemului de securitate

Un proiect al sistemului de securitate bine conceput asigura eficienta investitiei in etapele urmatoare de realizare a sistemului (achizitie echipamente, instalare si mentenanta) si nivelul optim de protectie.

person typing on keypad of home security alarm, security system concept

Ai vreo intrebare?
Contactează-ne!